+36-20-942-6585

Vállalatépítés, vállalkozásfejlesztés

Weboldalam tudatosan nem követi a divatot, a trendeket sem arculatában, sem szerkezetében,  sem tartalmában. Nem akar versenyezni senkivel. Más, egyedi, mint a tudás, tapasztalat, kreativitás, gondolkodásmód, személet, hozzáállás is, amelyeket munkáim során használok, képviselek, mutatok, megvalósítok.

A tartalom és a szöveg saját szerzői, szellemi tulajdonom, üzleti know-how-m része, amelyet a törvények védenek! Jogosulatlan felhasználásuk, hasznosításuk, alkalmazásuk törvénysértés lehet és jogkövetkezményekkel járhat!

Önnek is azt javaslom, védje tudását, know-how-ját, üzleti titkait, adatait, ahogyan azt tanácsadási szolgáltatásaim során meg is tesszük!

Köszönöm, hogy elgondolkodik a fentieken!

Vállalkozásfejlesztés a gondolattól a megvalósításig, a nyereséges működéstől a pénztermelő vállalkozásig, cégeladásig, cégfelvásárlásig.

1. Hogyan fogjon hozzá egy új vállalkozás indításához?

Tételezzük fel, van ötlete, terméke, szolgáltatása, piaca… Ugye van?

 • Kezdje, úgy, hogy ha már vannak vállalkozói tapasztalatai, gondolja végig, alkalmazza, rendszerezze, hasznosítsa a tapasztalatait! (Írja le!)
 • Kezdje úgy, mintha egy franchise hálózatot szeretne felépíteni a vállalkozásából, csak a hasznára válik a franchise-szemlélet! (Olvassa el a Franchise aloldalt!)
 • Kezdje úgy, hogy álmodjon egy nagyot, lásson maga előtt egy víziót! (Keressen egy megfelelő képet, és tűzze ki a falra!)
 • Kezdje úgy, hogy x év múlva el akarja adni, és hátra akar dőlni! (Legyen a telefonja héttérképe egy repülő, egy sziget, egy luxus autó, egy kastély, …!)
 • Kezdje úgy, hogy az unokáira akarja hagyni! (Legyen háttérképe -leendő- gyermeke, unokája, és tegye ki a képet a falra is!)
 • Kezdje úgy, hogy (világ) márkát akar építeni! (Válasszon egy világmárkát, és a logót tegye ki a falra!)
 • Kezdje, úgy, hogy olyan akar lenni, mint….! (Válasszon egy példaképet, és tegye ki a fotóját a falra!)
 • Kezdje úgy, hogy bármikor át tudja adni a kormányrudat másnak! (Mindig legyen kéznél egy kormányrúd!)

Ha mégis bizonytalan, hogy hogyan kezdje, hívjon fel, és kérdezzen meg most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Kezdjük el!

2. Továbbfejlesztené sikeres vállalkozását?

Ön miért jutott arra, hogy tovább akarja fejleszteni a vállalkozását? Külső, vagy belső kényszer motiválja?

 • Több pénz?
 • A konkurenciaharc, a piaci verseny?
 • Több szabadidő?
 • Nem látja át, átlátható rendszert szeretne?
 • Nagyobb siker?
 • Újabb sikerek?
 • Elfáradt, ki akar szállni?
 • El akarja adni?
 • Amikor kezdte, nem olvasta az előző pontot?

Akármi is motiválja, Ön szerint is tudatos vállalkozásfejlesztésre, gazdasági innovációra van szüksége?

Amennyiben igen, olvasson tovább, vagy hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá!

3. Hogyan jussunk el a pénztermelő vállalkozás megteremtéséig, cégeladásig, cégfelvásárlásig

Ha az előző pontban sorolt álmai, céljai, problémái, lehetőségei vannak, akkor az alábbiak közül egyre vagy többre lehet szüksége.

Miben tudok segíteni?

 • Helyzetelemzés a vállalkozás állapotáról: értékesítés, marketing, termelési/értékesítési/szolgáltatási hatékonyság, stratégiai és operatív tervezés, gazdálkodás, mérés-kontrolling, gazdálkodás-pénzügyek, profittermelő képesség, vezetés-irányítás, HR és csapat,
 • Fejlesztési, változtatási irányok közös meghatározása,
 • Vállalati stratégia kidolgozása, ellenőrzése, lebontása feladat-, és akciótervekre, erősségek, gyengeségek, SWOT analízis,
 • Piaci, pénzügyi, mérési-elemzési, kontrolling rendszerek, konstrukciók, KPI-k kidolgozása, elindítása
 • Pénzügyi elemzések, következtetések
 • Marketing tevékenység, értékesítés erősítése, márkaépítés
 • Humán erőforrás (csapat) elemzése, stratégiai építése
 • Üzleti megállapodások, új együttműködési konstrukciók, szindikátusi megállapodások kidolgozása
 • Szervezettség, szervezeti működés, hatékonyság fokozása, SZMSZ, munkaköri leírások kidolgozása
 • Vállalati folyamatok áttekintése, szabályozása
 • Vállalati működést önműködővé, automatizmussá, könnyen áttekinthetővé, átláthatóvá tehető szervezeti-működési mechanizmusok kidolgozása
 • Technikai-innovációs feltételrendszerek (szoftverigények), megfogalmazása, tesztelése, kiválasztása
 • Vállalati döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos igények megfogalmazása, ajánlatok tesztelése, kiválasztása
 • Pénzügyi számítások, megtérülések készítése
 • Projektvezetés a sikeres változtatásért, megvalósításért
 • Know-how alkotás
 • Üzleti tervek készítése hitelfelvételhez, pályázathoz, forrásbevonáshoz, elemzéshez,
 • Befektetői, cégeladási/vevői tájékoztatók összeállítása
 • Piacépítés, márkaépítés, márkaképviselet, megállapodások, konstrukciók
 • Érdekeltségi, elszámolási, jutalék rendszerek, konstrukciók kidolgozása,
 • Ágazat specifikus szakmai és vállalkozásfejlesztési tanácsadás különböző üzletágakban
 • Termelési-értékesítési láncok, kereskedelmi, szolgáltató hálózatok felépítése, fejlesztése,
 • A piacépítés és a márkaépítés megtervezése, lépései.
 • Közreműködés cégfelvásárlásban, cégeladásban, végelszámolásban, a projekt menedzselése, irányítása, részfeladatok megoldása, kidolgozása (pénzügyi folyamatok, készletértékelés, üzletértékelés, szerződések áttekintése, összeolvadás megtervezése, stb.).
 • Gazdasági elemzések, átvilágítások, helyzetelemzések, döntés előkészítési javaslatok készítése,
 • Szakértői vélemények, javaslatok készítése.

Ha nem találta meg azt, amit keresett, hívjon fel, és kérdezzen meg most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Hátha mégis tudok segíteni!

Mi a vállalkozásfejlesztés?

A vállalkozásfejlesztés = innováció. Minden vállalkozás mindennapos élete folyamatos innováció, problémák megoldása, változtatások végrehajtása. Minden vállalatnak, vállalkozásnak szüksége van innovációra, változtatásra, fejlődésre, különben lemarad, elbukik. Vagy a konkurencia kényszeríti ki, vagy a korábbiakhoz képest szerényebb eredmények, vagy a változtatás szükségességének felismerése, vagy a gyors növekedés, vagyis az a tézis, hogy a mennyiségi fejlődés maga után vonja a minőségi fejlődés szükségességét. Ilyenkor célszerű áttekinteni tudatosan a vállalkozás működését, megvizsgálni, hol lehetne a korábbiakhoz képest hatékonyabban, szervezettebben, magasabb színvonalon tovább működtetni a szervezetet, a tevékenységeket.

Milyen a jó vállalkozásfejlesztő specialista?

Amit az egyetemek, főiskolák mesterszakjain 4 féléven keresztül tanítanak, arra egy vállalkozónak, tulajdonosnak, vezetőnek adott esetben azonnal, napi szinten lehet szüksége. Ekkor jöhet jól egy egy külső tanácsadó, egy vállalkozásfejlesztési specialista, aki az egyetemen tanultakat már saját vállalkozásaiban tulajdonosként, mások vállalkozásaiban vezetőként, tanácsadóként, coach-ként megtapasztalta, alkalmazta, adaptálta. Milyen a jó vállalkozásfejlesztő specialista?

 • Jó a probléma felismerő és feladatmegfogalmazó képessége
 • Nyitott gondolkodású
 • Rendszerszemléletű
 • Folyamatszemléletű
 • Kreatív
 • Együttműködő, jó empátiás készsége van,
 • Jó döntés előkészítő (döntéshozó)
 • Komplex, átfogó tudása, tapasztalata van
 • Jól kommunikál szóban és írásban
 • Magas fokú szociális és társadalmi felelősségvállalással és érzékenységgel rendelkezik
 • Sokat és sok helyen tanult, és látott, és tapasztalt…

Ha eddig nem tette meg, hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá vállalkozása fejlesztéséhez!

2. Vállalkozásból vállalat

Nézzük meg, alkalmas-e cégünk az eladásra, vagy az átadásra? Az alábbiak közül persze nem biztos, hogy mindent el kell végeznünk a sikeres eladás, átadás érdekében, sőt, lehet, hogy sok mindent már megvalósítottunk, de ha van időnk az előkészítésre, érdemes végiggondolni az alábbiakat, mert jelentősen növelhetjük a cégünk eladási árát, és/vagy csökkenthetjük az eladási, átadási időt!
Nagyjából ugyanezeket érdemes elvégeznünk, amennyiben egy családtagnak, vagy külső menedzsmentnek tudjuk, akarjuk átadni a cég operatív irányítását, vagy egyszerűen csak a távolból szeretnénk ránézni néhány adatra, amiből láthatjuk, hogy jól mennek-e a dolgok, és mi élvezhetjük a „szelvényvagdosás” összes előnyét.  🙂

Fokozatosan tegyük átláthatóvá, „önműködővé”, könnyen ellenőrizhetővé cégünket az alábbiak megvalósításával!

1. Készítsünk helyzetelemzést, nézzük meg az erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket, a kockázati tényezőket! És mindezt írjuk le!
2. Alkossunk víziót és stratégiát a cég jövőjére vonatkozóan! És mindezt írjuk le!

               

3. Valósítsunk meg szervezetfejlesztést! Alakítsunk ki szervezeti-vezetési struktúrát, munkaköröket, felelősségi és hatásköröket, határozzunk meg célokat, teljesítménymutatókat, írjuk le, szabályozzuk legalább a fő vállalati folyamatokat, a belső működés szabályait, a know-how-nkat, a vállalti kultúránk jellemzőit! Mindezt írjuk le saját Szervezeti és Működési Szabályzatunkban és Működési Kézikönyvünkben. A Kézikönyveket tartsuk karban, rendszeresen frissítsük, taníttassuk meg a munkatársainkkal, néha ellenőrizzük a tudásukat!

    

4. Gondoljuk végig, és tegyünk lépéseket szakmai, üzleti know-how-nk és üzleti titkaink védelméért, mert ezeknek vagyoni, üzleti értékük van, és versenyelőnyt jelenthetnek számunkra!
5. Alakítsunk ki belső ellenőrzési, pénzügyi tervezési és ellenőrzési szabályokat és rendet, vezessünk be kontrolling rendszert és legalább egy egyszerű „vállalatirányítási rendszert”!
6. Vonjunk be, alkalmazzunk külső szakembereket, szakterületi vezetőket a cégnél, akik a máshol szerzett tudásukat, tapasztalatukat behozzák a mi vállalatunkba és segítik, támogatják annak fejlesztését!

7. Tulajdonosként és első számú vezetőként vezessük a cégünket, végezzük el a vezetői munkát! Tartsunk rendszeresen „értekezleteket”, készítsünk róla emlékeztetőt, fogalmazzunk meg pontosan feladatokat, adjuk ki a feladatot a munkatársaknak – határidővel együtt, kérdezzük meg, hogy minden tudás, információ a rendelkezésére áll-e, hogy el tudja végezni, a határidő lejárta előtt kérdezzünk rá, hogyan áll a feladattal, a határidő leteltekor „kérjük számon”, ha megérdemli, ismerjük el a munkáját – a többiek előtt is, ha kell, mondjuk meg neki, miben, hol vártunk mást végeredményként!

8. Gondolkodjunk olyan fejjel, mintha külső vállalkozóként mi akarnánk megvenni a cégünket (vagy mondjuk franchise átadóként akarnánk csatlakozni a céghez, a márkához), mire kérdeznénk rá, mire figyelnénk, mit tekintenénk értéknek, amiért hajlandóak lennénk pénz adni!
9. Legyünk nyitottak, fogadjunk be, vezessünk be innovatív megoldásokat a vállalati működés minden területén: informatika, kereskedelem, marketing, gyártás, HR, stb.! Lépjünk be tudatosan a 4. Ipari forradalom világába (Ipar 4.), építsünk „okos” céget!
10. Tanuljunk, rendszeresen képezzük magunkat és munkatársainkat!
11. Fejlesszük a céget tudatosan, kitartóan, a prioritásokra fókuszálva a kidolgozott stratégia által meghatározottak szerint!
12. Legyünk tudatosak, tervszerűek! Néha álljunk meg értékelni, ha kell, korrigáljunk! Ne kapkodjunk!
13. Higgyünk magunkban, a cégben, a márkában, a csapatunkban!

Amennyiben ön a fentieket eddig is „tökéletesen” csinálta, felesleges volt elolvasnia…! 🙂
Amennyiben olvasott benne valamit megvalósítani valót, lépjen, mozduljon! Biztosan nem az elvérzés csőd, bukás vár majd az ön cégére, hanem a siker a generációváltásban, vagy a siker a külső menedzsmentnek történő átadásban, vagy a siker az eladásban!

Amennyiben átadtuk a céget egy fiatalabb családtagnak, vagy külső menedzsmentnek, a fentiek alapján már tudni fogjuk, mit kérjünk, kapjunk meg rendszeresen az operatív vezetéstől, hogy lássuk, jól mennek a dolgok a cégben…! Mi pedig…

A fentieket persze nem csak a „nyugdíj előtt” álló vállalkozói generációnak érdemes végiggondolnia és megvalósítania, hanem minden 30-40 év körüli, feletti vállalkozónak is, aki tudatosan akarja megtervezni jövőbeli magánéletét, a „hátradőlést”, a „szelvényvagdosást”, „öreg napjait”, vagy újabb vállalkozásainak elindítását, önmegvalósítását, stb…

Olvasson tovább, vagy hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon! Kérdezzen, és fogjunk hozzá az ön kérdései megválaszolásához, problémái megoldásához!

3. „önműködő” nyereségtermelés, szervezet(t)-működés, SZMSZ