Vállalkozásfejlesztés

Weboldalam tudatosan nem követi a divatot, a trendeket sem arculatában, sem szerkezetében,  sem tartalmában. Nem akar versenyezni senkivel. Más, egyedi, mint a tudás, tapasztalat, kreativitás, gondolkodásmód, személet, hozzáállás is, amelyeket munkáim során használok, képviselek, mutatok, megvalósítok.

A tartalom és a szöveg saját szerzői, szellemi tulajdonom, üzleti know-how-m része, amelyet a törvények védenek! Jogosulatlan felhasználásuk, hasznosításuk, alkalmazásuk törvénysértés lehet és jogkövetkezményekkel járhat!

Önnek is azt javaslom, védje tudását, know-how-ját, üzleti titkait, adatait, ahogyan azt tanácsadási szolgáltatásaim során meg is tesszük!

Köszönöm, hogy elgondolkodik a fentieken!

Vállalkozásfejlesztés a gondolattól a megvalósításig, a nyereséges működéstől a pénztermelő vállalkozásig, cégeladásig, cégfelvásárlásig.

1. Hogyan fogjon hozzá egy új vállalkozás indításához?

Tételezzük fel, van ötlete, terméke, szolgáltatása, piaca… Ugye van?

 • Kezdje, úgy, hogy ha már vannak vállalkozói tapasztalatai, gondolja végig, alkalmazza, rendszerezze, hasznosítsa a tapasztalatait! (Írja le!)
 • Kezdje úgy, mintha egy franchise hálózatot szeretne felépíteni a vállalkozásából, csak a hasznára válik a franchise-szemlélet! (Olvassa el a Franchise aloldalt!)
 • Kezdje úgy, hogy álmodjon egy nagyot, lásson maga előtt egy víziót! (Keressen egy megfelelő képet, és tűzze ki a falra!)
 • Kezdje úgy, hogy x év múlva el akarja adni, és hátra akar dőlni! (Legyen a telefonja héttérképe egy repülő, egy sziget, egy luxus autó, egy kastély, …!)
 • Kezdje úgy, hogy az unokáira akarja hagyni! (Legyen háttérképe -leendő- gyermeke, unokája, és tegye ki a képet a falra is!)
 • Kezdje úgy, hogy (világ) márkát akar építeni! (Válasszon egy világmárkát, és a logót tegye ki a falra!)
 • Kezdje, úgy, hogy olyan akar lenni, mint….! (Válasszon egy példaképet, és tegye ki a fotóját a falra!)
 • Kezdje úgy, hogy bármikor át tudja adni a kormányrudat másnak! (Mindig legyen kéznél egy kormányrúd!)

Ha mégis bizonytalan, hogy hogyan kezdje, hívjon fel, és kérdezzen meg most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Kezdjük el!

2. Továbbfejlesztené sikeres vállalkozását?

Ön miért jutott arra, hogy tovább akarja fejleszteni a vállalkozását? Külső, vagy belső kényszer motiválja?

 • Több pénz?
 • A konkurenciaharc, a piaci verseny?
 • Több szabadidő?
 • Nem látja át, átlátható rendszert szeretne?
 • Nagyobb siker?
 • Újabb sikerek?
 • Elfáradt, ki akar szállni?
 • El akarja adni?
 • Amikor kezdte, nem olvasta az előző pontot?

Akármi is motiválja, Ön szerint is tudatos vállalkozásfejlesztésre, gazdasági innovációra van szüksége?

Amennyiben igen, olvasson tovább, vagy hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá!

3. Hogyan jussunk el a pénztermelő vállalkozás megteremtéséig, cégeladásig, cégfelvásárlásig

Ha az előző pontban sorolt álmai, céljai, problémái, lehetőségei vannak, akkor az alábbiak közül egyre vagy többre lehet szüksége.

Miben tudok segíteni?

 • Helyzetelemzés a vállalkozás állapotáról: értékesítés, marketing, termelési/értékesítési/szolgáltatási hatékonyság, stratégiai és operatív tervezés, gazdálkodás, mérés-kontrolling, gazdálkodás-pénzügyek, profittermelő képesség, vezetés-irányítás, HR és csapat,
 • Fejlesztési, változtatási irányok közös meghatározása,
 • Vállalati stratégia kidolgozása, ellenőrzése, lebontása feladat-, és akciótervekre, erősségek, gyengeségek, SWOT analízis,
 • Piaci, pénzügyi, mérési-elemzési, kontrolling rendszerek, konstrukciók, KPI-k kidolgozása, elindítása
 • Pénzügyi elemzések, következtetések
 • Marketing tevékenység, értékesítés erősítése, márkaépítés
 • Humán erőforrás (csapat) elemzése, stratégiai építése
 • Üzleti megállapodások, új együttműködési konstrukciók, szindikátusi megállapodások kidolgozása
 • Szervezettség, szervezeti működés, hatékonyság fokozása, SZMSZ, munkaköri leírások kidolgozása
 • Vállalati folyamatok áttekintése, szabályozása
 • Vállalati működést önműködővé, automatizmussá, könnyen áttekinthetővé, átláthatóvá tehető szervezeti-működési mechanizmusok kidolgozása
 • Technikai-innovációs feltételrendszerek (szoftverigények), megfogalmazása, tesztelése, kiválasztása
 • Vállalati döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos igények megfogalmazása, ajánlatok tesztelése, kiválasztása
 • Pénzügyi számítások, megtérülések készítése
 • Projektvezetés a sikeres változtatásért, megvalósításért
 • Know-how alkotás
 • Üzleti tervek készítése hitelfelvételhez, pályázathoz, forrásbevonáshoz, elemzéshez,
 • Befektetői, cégeladási/vevői tájékoztatók összeállítása
 • Piacépítés, márkaépítés, márkaképviselet, megállapodások, konstrukciók
 • Érdekeltségi, elszámolási, jutalék rendszerek, konstrukciók kidolgozása,
 • Ágazat specifikus szakmai és vállalkozásfejlesztési tanácsadás különböző üzletágakban
 • Termelési-értékesítési láncok, kereskedelmi, szolgáltató hálózatok felépítése, fejlesztése,
 • A piacépítés és a márkaépítés megtervezése, lépései.
 • Közreműködés cégfelvásárlásban, cégeladásban, végelszámolásban, a projekt menedzselése, irányítása, részfeladatok megoldása, kidolgozása (pénzügyi folyamatok, készletértékelés, üzletértékelés, szerződések áttekintése, összeolvadás megtervezése, stb.).
 • Gazdasági elemzések, átvilágítások, helyzetelemzések, döntés előkészítési javaslatok készítése,
 • Szakértői vélemények, javaslatok készítése.

Ha nem találta meg azt, amit keresett, hívjon fel, és kérdezzen meg most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Hátha mégis tudok segíteni!

Mi a vállalkozásfejlesztés?

A vállalkozásfejlesztés = innováció. Minden vállalkozás mindennapos élete folyamatos innováció, problémák megoldása, változtatások végrehajtása. Minden vállalatnak, vállalkozásnak szüksége van innovációra, változtatásra, fejlődésre, különben lemarad, elbukik. Vagy a konkurencia kényszeríti ki, vagy a korábbiakhoz képest szerényebb eredmények, vagy a változtatás szükségességének felismerése, vagy a gyors növekedés, vagyis az a tézis, hogy a mennyiségi fejlődés maga után vonja a minőségi fejlődés szükségességét. Ilyenkor célszerű áttekinteni tudatosan a vállalkozás működését, megvizsgálni, hol lehetne a korábbiakhoz képest hatékonyabban, szervezettebben, magasabb színvonalon tovább működtetni a szervezetet, a tevékenységeket.

Milyen a jó vállalkozásfejlesztő specialista?

Amit az egyetemek, főiskolák mesterszakjain 4 féléven keresztül tanítanak, arra egy vállalkozónak, tulajdonosnak, vezetőnek adott esetben azonnal, napi szinten lehet szüksége. Ekkor jöhet jól egy egy külső tanácsadó, egy vállalkozásfejlesztési specialista, aki az egyetemen tanultakat már saját vállalkozásaiban tulajdonosként, mások vállalkozásaiban vezetőként, tanácsadóként, coach-ként megtapasztalta, alkalmazta, adaptálta. Milyen a jó vállalkozásfejlesztő specialista?

 • Jó a probléma felismerő és feladatmegfogalmazó képessége
 • Nyitott gondolkodású
 • Rendszerszemléletű
 • Folyamatszemléletű
 • Kreatív
 • Együttműködő, jó empátiás készsége van,
 • Jó döntés előkészítő (döntéshozó)
 • Komplex, átfogó tudása, tapasztalata van
 • Jól kommunikál szóban és írásban
 • Magas fokú szociális és társadalmi felelősségvállalással és érzékenységgel rendelkezik
 • Sokat és sok helyen tanult, és látott, és tapasztalt…

Ha eddig nem tette meg, hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá vállalkozása fejlesztéséhez!

DR. JÁNOSI ISTVÁN

a sikeres vállalkozók szürke eminenciása

Mobil: +36-20-942-6585 email: office@drjanosiistvan.hu