Szakmai feladatok, elért eredmények – Referenciák, üzletágak

Szakmai feladatok, elért eredmények

Válogatás a kapott felkérések szakmai feladataiból, saját vállalkozási, vállalatvezetési tapasztalatokból, és az elért eredményekből.

 

Vállalkozás 1. Kézműves vállalkozás

Feladatok

 • Az 5 éve folytatott üzleti tevékenységek üzleti tervező, elő- és utókalkulációs, kontrolling Excel táblázatokba rendszerezése (változó és fix költségek meghatározása, tervezése)
 • Vállalkozásfejlesztési tanácsadás és üzleti coaching a tulajdonosnak

Eredmények

 • A vállalkozási tevékenység újra szervezése, új vállalkozási forma elindítása
 • Tudatosabb üzleti tevékenység, és pénzügyi tervezés
 • Minőségi előrelépés a vállalkozási tevékenységben

 

Vállalkozás 2. Felnőttképzés

Feladatok

 • Franchise rendszer kidolgozása
 • Know-how meghatározása, védelme
 • Szervezetfejlesztési és vezetési tanácsadás, folyamatmenedzsment szoftver bevezetésének támogatása
 • Az ügyvezetővel, aki a családi vállalkozásban működő cégcsoport egyik tulajdonosa, heti rendszerességgel üzleti coaching konzultációk folytatása
 • Különböző, új tevékenységek lehetőségeinek elemzése, (üzleti és projekt) tervek készítése közösen
 • A vállalati működési folyamatok, kontrolling rendszer, érdekeltségi rendszerek elemezése, fejlesztése

Eredmények

 • Új tevékenységek, projektek elindulása
 • A vállalati hatékonyság javulása, minőségbiztosítási mutatók meghatározása, azok javulásának megvalósulása
 • Online marketing tevékenység eredményességének javulása

 

Vállalkozás 3. Folyamatmenedzsment szoftver

Feladatok

 • Piaci bevezetés előtt álló folyamatmenedzsment szoftver tesztelése, javaslatok fejlesztési kiegészítésekre
 • Bevezetési projekttervek készítése, bevezetési költségek tervezése
 • A szoftver várható gazdasági előnyeinek, hatékonyságának értékelése

Eredmények

 • Üzleti döntés a folyamatmendzsment szoftverről, mint termékről

 

Vállalkozás 4. Nagy- és kiskereskedelem

Feladatok

 • Iparcikk nagy- és kiskereskedelmi nagyvállalat kiskereskedelmi franchise rendszerének és teljes dokumentációjának kidolgozása, részvétel az elindításban, ezek részeként:
  • Stratégia és üzleti modellalkotás
  • Kereskedelmi tevékenység és partnerek elemzése, kereskedelemszervezési javaslatok megfogalmazása
  • Know-how meghatározása, fejlesztése, védelme
  • Tanácsadás üzleti arculat fejlesztésében
  • Tanácsadás központi és helyi marketing tervek (szöveges és számszerű) készítésében
  • Számszerű üzleti tervek, tervező és kontrolling táblázatok készítése
  • Franchise szerződés elkészítése, kapcsolódó szerződések (kereskedelmi, munka, stb.) kiegészítése, Szándék és Titoktartási nyilatkozatok készítése
  • Tanácsadás szállítási és másodlagos kondíciók meghatározásában, számításában
  • Franchise működési kézikönyv szerkesztése, részbeni megírása
  • Folyamatok tervezése, Gantt diagramok készítése
  • Működési, kontrolling, checklista szabályok, tartalmak kidolgozása
  • Üzleti tárgyalások megkezdése potenciális partnerekkel
  • Céges protokollok és policy-k megalkotása, megírása
 • Gazdasági tanácsadói közreműködés stratégiai partnerségi megállapodás előkészítésében

Eredmények

 • A vállalat új tevékenységének, üzletágának elindulása
 • Mellékhatásként a kereskedelmi alaptevékenység szervezettségének, hatékonyságának javulása
 • Saját kiskereskedelmi tevékenység tudatosságának, eredményességének javulása
 • Stratégiai megállapodás megkötése

(Hasonló feladatok és eredmények több más vállalatnál is, lásd alább a Referencia listát)

 

Vállalkozás 5. Gyorsétterem

Feladatok

 • Üzlethelyiség kiválasztása
 • Személyzet kiválasztása, jelöltek interjúztatása
 • Üzlet átalakítás, építészeti, gépészeti, konyhatechnológiai, arculati kialakítása projektmenedzselése
 • Konyhai berendezések, eszközök beszerzése
 • Tárgyalás a kivitelezőkkel, szállítókkal, a bevásárlóközponttal, mint bérbeadóval
 • Üzletnyitás, nyitó marketing menedzselése
 • Márkaépítés megkezdése, marketingtevékenység koordinálása
 • Az üzlet működési, elszámoltatási rendjének kidolgozása
 • A működés részbeni felügyelete
 • Know-how kidolgozása, meghatározása
 • Gazdasági innovációs, vállalkozásfejlesztési és franchise tanácsadói javaslatok adása a tulajdonos felé

Eredmények

 • Az üzlet rekordidő alatti megnyitása (karácsony előtt) egyedi arculattal, működő melegkonyhás háttérrel
 • Az üzlet piaci bevezetése egy erős piaci környezetben
 • Ellenőrizhető elszámoltatható üzleti folyamatok, szabályok

 

Vállalkozás 6. Webáruház

Feladatok

 • Saját crm rendszer kidolgozása
 • Távol-keleti üzleti kapcsolatok keresése, beszállítói kapcsolat kialakítása, nyitókészlet beszerzése
 • Beszerzési-értékesítési folyamatok írásos szabályozása,
 • A webáruház jogi megfelelősége (ÁSZF, Fizetési-szállítási feltételek, Adatkezelési szabályzat, Szolgáltatási szerződés) kidolgozásának koordinációja

Eredmények

 • Indulásra kész webáruház, beszállított, induló árukészlet, üzletileg, jogilag kidolgozott szerződések, dokumentáció

 

Vállalkozás 7. Találmányok, szabadalmak menedzselése (például Lángosautomata)

Feladatok

 • Ötletek üzleti szűrése, elemzése internetes kutatások alapján
 • Szabadalmi bejelentés elkészülésének menedzselése
 • Üzleti tervek készítése befektető felkutatásához, piaci lehetőségek meghatározásához, tervezhető bevételekhez, szabadalmaztatási folyamatok folytatásához
 • Befektetők keresése, tárgyalás potenciális partnerekkel
 • Hasznosítási modellek, konstrukciók, szerződések kidolgozása
 • Prototípus gyártók, sorozatgyártók keresése, tárgyalások, szerződéskötések előkészítése
 • Termékfejlesztés, tesztelések menedzselése
 • Kiállításokon történő megjelenés szervezése, lebonyolítása (HOST Milano, HOVENTA Budapest)
 • Piaci bevezetések tervezése, előkészítése
 • Weboldal készítése üzemeltetése

Eredmények

 • 6 szabadalmi bejelentés, 1 megadott szabadalom
 • 2 „deszkamodell”
 • 3 „prototípus”
 • 1 piacképes, sorozatgyártásban gyártott, szabadalmaztatott gép
 • Megjelenés 3 kiállításon
 • Több száz érdeklődő begyűjtése, tárgyalások érdeklődőkkel, vevőjelöltekkel
 • Több szabadalmaztatott gép éveken át tartó működése piaci környezetben

 

Vállalkozás 8. 3000 adagos konyha zöldmezős beruházási projektjének menedzselése

Feladatok

 • Tervezők, kivitelezők versenyeztetése, kiválasztása
 • Szerződéskötés a tervezőkkel kivitelezőkkel
 • Engedélyeztetési és kiviteli tervek elkészíttetése
 • Szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése
 • Építési folyamat, gépészeti, konyhatechnológiai kivitelezési, berendezési folyamatok, tevékenységek ellenőrzése, kivitelezők koordinálása
 • Részteljesítések ellenőriztetése, leigazoltatása a műszaki ellenőrökkel
 • Üzembe helyezési, működési engedélyek beszerzése a szakhatóságoknál

Eredmény

 • Az üzemi konyha üzemszerű, napi működésének megkezdése

 

Vállalkozás 9. Gyógynövény, étrend kiegészítő-, bio élelmiszer-, nagy- és kiskereskedelmi vállalat és hálózat

Feladatok

 • A kereskedelemi, gazdálkodási tevékenység irányítása, fejlesztése, felügyelete
 • A vállalat jogi, pénzügyi-számviteli helyzetének összefoglaló elemzése, jelentés és szakmai javaslattétel a tulajdonosok felé
 • A válságmenedzselési folyamat menedzselése, közben az operatív működés biztosítása

Eredmény

 • A válsághelyzet tulajdonosok számára legkedvezőbb megoldásának elérése

 

Vállalkozás 10. Férfiruházati márka és üzlethálózat

Feladatok

 • A spontán fejlődés eredményeként közel 30 üzlettel rendelkező kiskereskedelmi hálózat („franchise rendszer”) szerződéseinek, működési, elszámolási, pénzügyi rendjének, szabályainak kialakítása, egységesítése, a mérhetőség, elszámoltathatóság szabályainak, módszereinek kialakítása
 • Vezetői értekezletek vezetése, feladatkiadási, ellenőrzési, visszacsatolási rend kialakítása
 • A tulajdonos rendszeres coacholása, üzleti, vezetői képességeinek fejlesztése
 • Márkahamisítás problémáinak kezelése
 • Belső érdekeltségi, premizálási rendszer kidolgozása
 • Kereskedelmi kondíciós lista kidolgozása, bevezetése

Eredmények

 • Szabályozott vállalati működés elérése
 • Egységes szabályok, szerződések használatának elérése
 • Vezetői információs rendszer alapjainak megteremtése, heti, havi forgalmi, gazdálkodási kontrolling táblázatok használatának elérése
 • Készletgazdálkodási hiányosságok megszűnése
 • A cég nettó árbevételének jelentős növekedése
 • További partnerek üzletek nyitása

 

Vállalkozás 11. Könyvkereskedelmi hálózat és kiadó

Feladatok

 • Cégvásárlás lebonyolítása
 • A 2 cég üzleti tevékenységének összevonása
 • Pénzügyi, gazdálkodási folyamatok, döntések centralizálása
 • Hitelfelvételek szervezése
 • Felvett hitelek racionalizálása, fedezetek cseréje
 • Központi vezetői és információs rendszer kialakítása
 • Vállalati tervezési és kontrolling rendszer kialakítása
 • Költséggazdálkodás racionalizálása, veszteségforrások felszámolása
 • Egységes kereskedelmi hálózati működés megteremtése
 • Operatív vezetési feladatok, munkáltatói jogok gyakorlása, érdekeltségi, premizálási rendszer kidolgozása
 • Kereskedelmi szerződések újrakötése a kiadókkal, szállítókkal
 • Vállalati folyamatok szabályozása
 • A vállalat képviselete, külső kapcsolatok tartása hatóságokkal, bankokkal, önkormányzatokkal, bérbeadókkal, szállítókkal, stb.

Eredmények

 • Veszteségek csökkenése
 • Nettó árbevétel növekedése, gazdálkodás stabilizálása
 • A vállalat fizetőképességének javulása
 • Vezetői döntéseket megalapozó információs rendszer működése
 • Átlátható vállalati működési rend
 • A vállalat piaci pozíciójának erősödése, üzletági jelentőségének (megkerülhetetlenségének) emelkedése
 •  

Referenciák, üzletágak

Azon cégek, üzletágak, márkák, linkek és üzleti tevékenységek áttekintése, ahol vállalkozásfejlesztési, gazdasági innovációs és franchise tanácsadási, projektmenedzselési, gazdasági innovációs, üzletfejlesztési coach tapasztalattal, referenciákkal rendelkezem.

 • Animi Beauty System Kft. (lélekkozmetika, pszichológia, kozmetika, selfness, mindness szolgáltatás, franchise rendszer kidolgozása, üzleti tervkészítés, vállalkozásfejlesztési, szellemi tulajdonvédelmi tanácsadás, üzletfejlesztési coaching)
 • Alpha Zoo Franchise, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (állateledel és állatfelszerelés kereskedelem, franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása, üzleti tervkészítés)
 • Automax Szerviz Kft. (autógumi, felni, internetes webáruház, franchise szerződés kidolgozása)
 • Bakonytherm (Zajstop) (Projektterv készítése találmány szakmai, piaci bevezetésére, márkaépítésre)
 • Baltex Home Kft. (lakberendezés, innovatív vállalkozásfejlesztés, szervezeti és működési szabályzat készítése)
 • Baltex Hungary Kft. (burkolóanyagok, fürdőszoba berendezések, bútorok értékesítése, franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása)
 • Baltex Logisztika Kft. (logisztikai szolgáltatás, innovatív vállalkozásfejlesztés szervezeti és működési szabályzat készítése)
 • Continental (autógumi, gumiszerviz, franchise tanácsadás, franchise előadás tartása,)
 • Cső-Vill Holding (villanyszerelési anyagok értékesítése, franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása)
 • Duals Társkereső (társkereső iroda, franchise szerződés, működési kézikönyv fejlesztése, közreműködés átvevő kiválasztásában, szerződéskötésben)
 • Emanuell (divatruházat, franchise szerződés kidolgozása)
 • Euinfobank.hu (internetes térképes cégkereső rendszer, franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása)
 • Eurobio Kft., Gulyás Nagykereskedelem (biotermékek, étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, biobolt, gyógynövény, franchise hálózat, rendszer, kereskedelmi hálózat fejlesztése, vállalkozásfejlesztés, válságmenedzselés, cégértékesítés)
 • FF Health & Wealth (fitness franchise hálózat, vállalkozásfejlesztési, gazdasági innovációs és franchise tanácsadás, üzleti modell, munka-, feladat- és ütemterv alkotás)
 • Fit Forma (női fitness franchise hálózat, vállalkozásfejlesztési és franchise tanácsadás)
 • Folyamatmenedzsment szoftver (tesztelésében, tesztbevezetésében, fejlesztésében történő közreműködés, Hubbard-féle menedzsmenttechnológia alkalmazása)
 • Impulser Trade Kft./International AG. (mágnesterápiás termékértékesítési rendszer hálózati marketingben (mlm), franchise szakértői vélemény készítése)
 • Iron&Silk/csakvasalok.hu (lakossági szolgáltatás, vállalkozásfejlesztési tanácsadás)
 • Junior Vendéglátó Zrt. (vendéglátás, étterem, gyorsétterem, találmány/szabadalommenedzselés, vállalkozásfejlesztés, gazdasági innováció, projektmenedzselés, „zöld mezős” építőipari beruházás-menedzselés, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti tervkészítés)
 • Könyvesház Kft., Bibliofil Kft. (könyvkiadás, könyvkereskedelem, vállalatvezetés, kereskedelmi hálózatfejlesztés, folyamatszervezés, kontrolling rendszer kialakítás, cégegyesítés, likviditásmenedzselés, cégeladás)
 • Lady Lavender Csokoládémanufaktúra (a folytatott üzleti tevékenységek üzleti modell tervező, elő- és utókalkulációs, kontrolling Excel táblázatokba rendszerezése, vállalkozásfejlesztési tanácsadás és üzleti coaching a tulajdonosnak)
 • Langos Factory (G-Build Kft.) (melegkonyhás gyorsétterem, vállalkozásfejlesztési, gazdasági innovációs tanácsadás, közreműködés az üzlet elindításában)
 • Látomazüzletem.hu Kft. (webáruház, vezeték nélküli hang- és képtovábbítási rendszer értékesítés, üzleti terv készítés, crm-rendszer kialakítás, webtartalom-írás, webáruház jogi megfelelőség koordináció, beszállítók felkutatása, gazadasági innovációs tanácsadás)
 • Magyar Franchise Szövetség (tagság, stratégiai tanácsadás a Szövetség részére)
 • Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (felnőttképzés, OKJ-s tanfolyam és vizsgaszervezés, franchise rendszer kidolgozás, részvétel folyamatszervezési és vállalatirányítási rendszer bevezetésében, szervezet- és működésfejlesztés, stratégiaalkotás, Hubbard-féle menedzsmenttechnológia alkalmazása)
 • Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (vezetési és szervezési tanácsadás, gazdasági innovációs tanácsadás, üzletfejlesztési coaching)
 • Monarchia Imbiss System AG (vállalkozásfejlesztési, gazdasági innovációs és franchise tanácsadói közreműködés németországi magyaros gyorsétterem-hálózat üzleti koncepciójának, működési modelljének kidolgozásában, pilótaegység kiválasztásában)
 • Mortimer GmbH. (német nyelviskola franchise, partnerkeresés)
 • P.Partner Bt. (franchise szakértői közreműködés, szakértői vélemény készítése bírósági peres eljárásban)
 • Primula-MED Kft. (gyógyszertár, franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása)
 • Saxoo London (férfi divatruházat, vállalatvezetés, gazdasági vezetés, kontrolling rendszer kialakítás, kereskedelmi hálózatfejlesztés, márkaépítés, franchise rendszer-fejlesztés, üzletfejlesztési coaching)
 • Syam Silver (óra, ékszer, ékszeróra, ezüstékszer, divatékszer, ékszerfranchise, webáruház, franchise rendszer kidolgozása, márkaképviseleti rendszer és szerződés kidolgozása, stratégiaalkotás)
 • Szikrai Borászati Kft. (Piroska Szörp) (gazdasági innovációs üzleti modell kidolgozása piaci terjeszekedésre)
 • Székelyföldi, magyar tulajdonú nagy- és kiskereskedelmi vállalat (franchise rendszer: franchise szerződés, franchise működési kézikönyv és mellékleteik kidolgozása, üzleti modellalkotás, partner kiválasztási rendszer kidolgozása, partnerkeresés, közreműködés a partnertárgyalásokban)
 • www.langosautomata.hu (lángossütő gép, lángosautomata, feltalálói tevékenység, találmány-, szabadalommenedzselés, prototípus-fejlesztés, gazdasági innováció menedzselés, termékfejlesztés, partnerkeresés, projektmenedzselés az ötlettől a megvalósulásig)

DR. JÁNOSI ISTVÁN

a sikeres vállalkozók szürke eminenciása

Mobil: +36-20-942-6585 email: office@drjanosiistvan.hu